Jose Ignacio Arribas i Solanas

Jose Ignacio Arribas i Solanas

ji@habeas.es
LinkedIn
Advocat. Soci. Director del Departament Tributari-Mercantil.

Titulacions acadèmiques:

Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa.

Membre del Cos Tècnic de l’Agència Tributaria i d’Auditoria i Comptabilitat del Ministeri d’Hisenda.

Actualment en excedència voluntària d’ambdós càrrecs.

Trajectòria professional:

Professor associat en Fiscalitat de la Facultat d’Economia i Empresa i de Ciències Jurídiques de la URV.

Professor del Màster Internacional de Fiscalitat. Cambra de Comerç de Reus.

Professor del Màster Universitari de l’Advocacia de la URV.

Advocat Col·legiat en l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en l’àmbit de l’aplicació del sistema tributari estatal, autonòmic, local i internacional, tant en l’Administració Pública com en l’exercici professional: impostos, planificació, reestructuracions empresarials i defensa en via administrativa i judicial, entre d’altres .

Advocat Col·legiat en els Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Barcelona i Tarragona.