Maria Lobo i Gomilla

Maria Lobo i Gomilla

ml@habeas.es
LinkedIn
Advocada Associada Sènior.

Titulacions acadèmiques:

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Trajectòria professional:

Professora de Dret Civil del Màster de l’Advocacia de la URV.

Membre de la Sociedad Catalana d’Advocats de Família (SCAF).

Membre de la “International Society of family law”.

Advocada Col·legiada en els Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Barcelona i Tarragona.

Membre de la Secció de Dret de Família de l’ICAT.

Ha mantingut una formació permanent, participant en diferents cursos, seminaris i congressos en l’àmbit de dret de família, dret mercantil, contractació bancària, dret de consum, dret concursal, comptabilitat financera, mediació i, en general, respecte a les novetats legislatives i jurisprudencials de dret civil i penal.