Núria Batista i Núñez

Núria Batista i Núñez

hab-laboral1@habeas.es
LinkedIn
Especialista en Gestió Laboral.

Titulacions acadèmiques:

Diplomatura en Relacions Laborals per la URV.

Trajectòria professional:

Curs Superior en Dret Laboral i de la Seguretat Social. CEF. 1998,

Postgrau en Recursos Humans. UB. Les Heures. 2003.

Professora a l’Escola Universitària de Relacions Laborals. URV. 2010-2011.